Category: Utbildning

kvinna deltar i digital facilitering

Digitala verktyg för facilitering på distans

Digitala verktyg för facilitering på distans är tekniska plattformar och programvaror som används för att underlätta samarbete, kommunikation och produktivitet i virtuella miljöer. Dessa verktyg kan inkludera videokonferensprogram, projektledningsverktyg, delade dokument och filsystem, chattprogram...