Gemensam El

De senaste åren har elbolagen höjt nätavgifterna med 30-50% och planerar nu ytterligare höjningar

Med Gemensam el slipper ni helt de privata avgifterna.

Läs mer om Gemensam el här

Se vår film om Gemensam el

Om Gemensam El

Gemensam el är en lönsam abonnemangsmodell där samtliga privata elabonnemang avslutas. Det ger en besparing på 1000 – 1800 kr per lgh och år. Naturligtvis mäts och debiteras förbrukningen individuellt.

Läs mer

Om vatten

Med individuell vattenmätning fördelas kostnaden rättvist mellan hushållen. Det ger direkt en snittbesparing för
90 % av hushållen på 700 kr per år.

 

Läs mer

Om Temperatur

Med temperaturmätning i varje lägenhet kan vi:

  • Styra värmen mer effektivt
  • Öka komforten i lägenheterna
  • Få energistatistik per lgh, byggnad och våningsplan

Läs mer

En lönsam modell. Spara upp till 1000-1800kr per lägenhet och år!

Lägre elkostnader

Genom att säga upp samtliga privata elabonnemang och köpa in all el gemensamt via föreningens fastighetsabonnemang kan en stor besparing göras. Besparingen uppkommer på två sätt; dels genom att samtliga lägenheters individuella nät - och elavgifter försvinner, dels genom att föreningen som storkund kan förhandla till sig ett lägre elpris från elleverantören.

Hur går det till?

Samtliga privata elabonnemang sägs upp och de befintliga fastighetsabonnemangen byggs om för att försörja lägenheterna med el. I och med detta upphör automatiskt alla individuella avtal med olika elleverantörer. För att kunna mäta och debitera varje lägenhet köps nya el-mätare in med automatisk avläsning. Vår helhetstjänst tar hand om hela processen från mätning till fakturering. En gång per dygn läser systemet av de nya elmätarna och vid slutet av varje månad skickas ett debiteringsunderlag till föreningens faktureringssystem. Samtliga lägenheter får därmed en specificerad elräkning på den normala månadsavin.

Hur uppkommer besparingen?

De totala elavgifterna består av två delar: Nätavgifter och Elavgifter. Nätavgiften har en fast årlig avgift samt en rörlig avgift per förbrukad kWh. Elavgiften består normalt också av en fast årsavgift och en rörlig per förbrukad kWh. Avgifterna varierar beroende på vilket elnätbolag föreningen tillhör. Den besparing som uppnås ligger mellan 1 000 – 1 800 kr per lgh och år. Vad sparar din förening?